El. pašto adresas:  
Slaptažodis:  
Užsiregistruoti Prisijungti

ValdymoSchema
LMŪTP administravimas
 
LMŪTP forumas
 
Forumas - visuotinis LMŪTP narių susirinkimas.
Forumas yra aukščiausias LMŪTP valdymo organas, priimantis svarbiausius su platformos valdymu ir veikla susijusius sprendimus.
Uždaviniai:
 • Tvirtinti strategines ateities gaires, sekti strateginių tyrimų plano įgyvendinimo eigą, priimti sprendimus dėl vizijos ir strateginių tyrimų plano patvirtinimo;
 • Tvirtinti LMŪTP Tarybos pateiktus veiklos planus, ataskaitas, biudžetą, funkcinių ir teminių grupių veiklos planus bei ataskaitas, įvertinti jų veiklą bei teikiamus pasiūlymus;
 • Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir priimti finansinius LMŪTP partnerystės (jungtinės veiklos) sutartyje numatytus sprendimus;
 • Tvirtinti pasikeitimus LMŪTP struktūroje ir dokumentuose.
--------------------------------------------------------------------------------
 
LMŪTP Taryba
 
Taryba vadovauja LMŪTP veiklai ir sprendžia pagal sutartį numatytus klausimus bei atlieka LMŪTP Forumo pavestas funkcijas.
Uždaviniai:
 • Vystyti ir, esant būtinybei, koreguoti ilgalaikę viziją;
 • Koordinuoti strateginio plano įgyvendinimą;
 • Koordinuoti visų funkcinių ir teminių grupių veiklą, tvirtinti jų veiklos ataskaitas, darbo reglamentus, įvertinti jų teikiamus pasiūlymus;
 • Tiesiogiai bendrauti su mokslo ir technologijų eksperimentinės plėtros teminėmis grupėmis;
  Vykdyti partnerystės sutartyje nurodytas funkcijas ir prisiimti atsakomybę už finansinius ir buhalterinius sprendimus;
 • Esant būtinybei, pateikti LMŪTP Forumui pasiūlymus dėl LMŪTP struktūros pakeitimo ir LMŪTP veiklos dokumentų koregavimo/pakeitimo;
 • Teikti ataskaitas ir veiklos planus LMŪTP Forumui tvirtinti, skleisti informaciją, kontroliuoti, revizuoti ir įvertinti funkcinėse grupėse atliekamas veiklas ir procedūras.
 • Koordinuoti veiklą ir vadovauti administratoriui, atliekančiam techninį darbą.
LMŪTP Tarybos pirmininkas:
 • vadovauja LMŪTP Tarybos veiklai;
 • atstovauja LMŪTP ir/ar atskirų LMŪTP Partnerių interesus;
 • sudaro sandorius LMŪTP vardu;
 • atlieka kitus veiksmus pagal partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį bei atlieka LMŪTP Tarybos ar LMŪTP Forumo sprendimais pavestas funkcijas;
 • turi teisę pavesti kitiems asmenims visiškai ar iš dalies tvarkyti bendrus LMŪTP Partnerių reikalus ar vykdyti visas ar dalį nurodytų funkcijų.
--------------------------------------------------------------------------------
 
LMŪTP administravimas
 
LMŪTP administravimą vykdo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau-LMŪTP administratorius) pagal LMŪTP Tarybos patvirtintą reglamentą.
LMŪTP Administratoriaus veikla:
 • administruoti LMŪTP veiklą;
 • užtikrinti, kad LMŪTP nariai įneštų įnašus, pagal LMŪTP partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį;
 • tvarkyti LMŪTP narių bendros veiklos apskaitą;
 • administruoti LMŪTP skirtas finansines lėšas, turtą, vykdyti mokėjimus;
 • prižiūrėti, kad veiklos pagal LMŪTP partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį būtų atliekamos laiku ir tinkamai, koordinuoti jas;
 • atlikti kitus LMŪTP partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties tinkamam įgyvendinimui būtinus veiksmus;
 • atlikti kitus veiksmus, pavestus LMŪTP Tarybos arba LMŪTP Forumo sprendimais.